Music : Delgres - Mr President


Misié pwézidan
Ou entélijan
Fo ou espliké mwen sa ki ka pasé
Misié pwézidan
Séw ka gouvèwné
Fo espliké mwen pou ki rézon nou ka goumé

Nou la ka goumé goumé goumé
Goumé goumé goumé woy
Lité lité lité
Lité lité lité

Misié pwézidan
Mwen pa konèt ayen
Mwen sé mizisien
Tout sa mwen pé fè sé chanté
Mè mwen voté baw
Mwen fèw la konfians
Fo espliké mwen sa ou pé fè ban mwen

Mwen la ka goumé goumé goumé
goumé goumé goumé
Lité lité lité
goumé goumé goumé

Misié pwézidan
Fo ou fè atansyon
Pas on jou ké vinn moun ké mékontan
Ou ni tout biten
Ou ni on lo lajan
Yo pa ni ayen pa mèm on ti lèspoiw

Yo la ka goumé goumé goumé
goumé goumé goumé
Lité lité lité
goumé goumé goumé

Nou la ka goumé
Nou la ka goumé
Ka fè sa nou pé