jeudi 31 octobre 2013

Music : Yaël Naim - Paris


Archav Akol shelha
Lorel she merahok
Ani mitgaagéa
Boï itah zéri elaï
Kvar mi ParisAni oev otah Ani oev otah
Ani oev otah
Ani oev otah
Vé Paris
Hum...

Loin de mon amour
A Paris

Im coulkar tov li po
Azlam archouv ani bouha
Ve michtagaat
Oui je suis si heureuse
Alors pourquoi la nuit je pleure
Mitgaagat
Be Paris...Yaël Naim - Paris


Aucun commentaire :