Sunday Street Art : Stoul - rue de la Folie Méricourt - Paris 11


Stoul - rue de la Folie Méricourt - Paris 11